NOTICE

Due to telephonic technical issues, please dial 087 287 5381 for Switchboard and 079 542 8228 for Protection Services. Thank you.

What’s Happening

Below is a list of all the latest news and notices on what’s happening in and around Newcastle KZN.

News & Notices

Notices

Facebook News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Wednesday January 22nd, 2020 - 3:30 pm

UMBIKO WABEZINDABA
UMEYA WASENYUKASELA U DR NTUTHUKO MAHLABA UNXUSA IZAKHAMIZI UKUBA ZEHLISE UMOYA
22 January 2020
Lesimemezelo sika Dkt.Mahlaba siza emva kokuba kuqubuke amahemuhemu okuthi kuhlelwe ukhukhulela ngoqo wombhikisho ohlelelwe ikusasa,ozophazamisa ukusebenza futhi ube nomthelela ongemuhle ezimpilweni zemihla ngemihla zabahlali.UMasipala waseNyukhasela uyisikhungo somphakathi esizibophezele ekuhambiseni izidingo emphakathini ngendlela evulelekile,engenamfihlo nenokuthembeka.
Siyisikhungo esakhelwe ukusebenzela abantu siphinde sikholelwe ekuxoxisaneni nabantu esibasebenzelayo,okungabantu baseNyukhasela.Sikholelwa ekuxoxisaneni nawowonke umuntu onezikhalazo,futhi sikholelwa ukuthi lokho kungenzeka ngendlela enesizotha nokwakheka.Sinxusa bonke abagqugquzeli balombhikisho ukuba bahoxise zonke izinhelo zabo zokuphazamisa ukusebenza kwemihla nemihla kwabahlali.
UMeya uDkt.Mahlaba ukhathazekile ngezinsongo ezintsha ezibhekiswe kuzakhamizi zaseNyukhasela.
“Iziphakamiso zombhikisho onodlame ziyizinkomba zokubuyela emumva,futhi zibukela phansi yonke imizamo esesiyithathile ekutshaleni izimpande zokuthula noxolo.Njengomkhandlu kuwumsebenzi wethu ukuthi izidingo ezithunyelwa empakathini aziphazamiseki Kanye nokugcina izakhamizi ziphephile.Asizigqugquzeli izenzo zodlame kodwa izandla zethu zivulelekile ezinxonxweni.Ukuthi isimo soMkhandlu asihambi kahle,lokho kungamampunge.Isimo sethu sezimali siyahlengeka,njengoba sesiphokophele esimweni esingcono uma kuziwa kwezezemali.Izakhamizi zizohlezi zaziswa ngezinguquko.Sikhonile ukucacisa ukuthi izinselelo zethu akuzona ezingunaphakade,”kusho uDkt.Ntuthuko Mahlaba.
Umasipala uyawezwa namahemuhemu mayelana nomsebenzi osebenza lapho kupaka khona izimoto.Umsebenzi wazisholo ngokwakhe phambi komhlangano woMkhandlu ugcwele ukuthi ebeqola abanikazi bezimoto ngehloso yokuthola imali ethe xaxa.Uphinde wakhanyisa mayelana nokubandakanyeka kwezikhulu eziphezulu asebenzisana nazo .UDkt.uMahlaba unxuse ukuthi loludaba luphathwe ngokucophelela nanokuthi basalinde umbiko.UMasipala uthathe izinyathelo ezinqala ekuqinisekeni ukulwa nenkohlakalo ngaphadle kokusaba nokuthatha icala.Ukuhlanekezelwa kwalezinkulumo kuyasikhathaza.Zonke izinhlaka zaKaMasipala zisebenza ngokuzikhandla ekuxazululeni zonke izinselelo ezibhekene nomphakathi.Wonke amathimba athunyelwe ukuqinisekisa ukungaphazamiseki ekuphakelweni kukagesi namanzi.Zonke izakhamizi ezikweleda imali yokuphakelwa kwezidingo umasipala ziyanxuswa ukuba zenze izinhlelo zokukhokha ukuze benganqanyulelwa ugesi.
UMasipala usube nezinxoxo eziningi nezinhlaka ezithintekayo mayelana nabasebenzi abamiswa emsebenzini,abaningi babo ababekwa amacala ahlukahlukene.Izakhamizi ezikhathazekile zinxuswa ukuba zibekezele kuze kuphothulwe yonke imigudu okumele ilandelwe.
Sihlaba ikhwele kumphakathi ukuba sizibhekisise lezinhlango ezenza ngathi zibamele kanti zifuna ukufeza izihloso zabathile abayindlazana.Sithemba ukuthi umphakathi wethu uzothatha isinqumo esihlusile.

UMkhandlu uzosebenza nezinhlaka zabaqinisekisa ukulandelwa nokuhlonishwa komthetho ukuba lezinsongo zombhikisho aziphumi esandleni.

Mayelana nolunye ulwazi ungathinta.

Inhloko yezokuxhumana kuMasipla waseNyukhasela
Mlungisi Khumalo
074 535 9794
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Hi admin kindly check your inbox

Wednesday January 22nd, 2020 - 12:35 pm

Statement issued by Growth Coalition :

The Growth Coalition is against another shutdown...

More harm will be done to the local economy by forcing businesses to shutdown. Business is already impacted by load shedding. If there are municipal employees getting retrenched or fired for non productivity... this makes perfect sense financially. Most ratepayers are tired of paying high rates while certain salaried municipal staff fail to deliver on performance. Furthermore it is doubtful the municipality can afford such a huge staff compliment anyway. It’s time the municipality gets a clean up!
The Coalition is calling on the Newcastle community to remain calm. The SAPS are well aware of the proposed shutdown and have assured the Coalition that they will be in attendance should the shutdown go ahead to maintain safety and order.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Kumele kube njalo uqine umthetho

Pretty Mayisela nazl

Siyabonga akuyona indawo yokudlala ama Phara I Newcastle komele bazi izinto zenkani azisebenzi INewcastle eyethu siyithanda inje okungakalungi kuzolunga kodwa ayi ngenkani

Amaphara awashaywe

Wednesday January 22nd, 2020 - 12:31 pm

MEDIA STATEMENT

NEWCASTLE MUNICIPALITY MAYOR DR NTUTHUKO MAHLABA IS APPEALING TO RESIDENTS TO REMAIN CALM.

22 January 2020

Dr Mahlaba’s call comes in the wake of rumours that a protest action has been planned for tomorrow, which might lead to a total disruption and impact negatively on the day to day lives of residents. The Newcastle Municipality is a public institution which is committed to serving its residents in an open, transparent and accountable manner. As a people centered institution we believe in dialogue and engagement with those we serve, the people of Newcastle. We are strongly committed to engaging with everybody that has concerns, and we believe that it can be done through constructive engagements without violent protests. We also call upon organizers of the protest to abandon any plans to disrupt the daily operations of our residents. Mayor Dr Mahlaba is concerned about the fresh threats of violence towards Newcastle residents.

“Calls for violent protests are a clear indication of backwardness, and are counter progress towards the inimitable strides that we have taken to implant order and peace. As a municipality our prime objective is to ensure that service delivery is not disrupted and the safety of our residents remains a major concern". We don’t condone any acts of violence, but remain open to a civil dialogue. Claims that our municipality is in a state of paralyses are baseless, such assertions are tantamount to malice. Our financial reserves are showing signs of recovery, especially as we are teething towards a much healthier financial status. Residents will be kept informed of these developments. We’ve proven that our challenges are not insurmountable,” remarked Dr Ntuthuko Mahlaba.

The municipality also notes the speculative claims regarding the parking employee. The employee confessed in full council of witnesses that he was defrauding motorists in order to make an extra income. He further shed light about the involvement of senior managers. Dr Mahlaba requested for the matter to be swiftly resolved and is currently waiting for a report back. The municipality has taken a tough posture in combating corruption and will deal with it decisively, without fear or favour. The gross misinterpretation of the event is worrying. Municipal units are working tirelessly to resolve critical issues that continue to plague our communities. Teams have been dispatched to monitor the progress in restoring our water and electrification infrastructure. Residents who owe the municipality are being reminded to make payment arrangements to prevent power cuts.

The municipality has had a marathon of meetings with the aggrieved parties regarding the dismissal of municipal workers, most of whom were charged for various transgressions. Concerned residents are urged to practice patience until all processes have been exhausted.

We make a clarion call to residents to assess and critically scrutinise movements that selfishly serve the interests of individuals instead of the general populace of Newcastle. We trust that our residents will make informed decisions

The municipality will work closely with law enforcement agencies to ensure that the rumoured protest doesn’t spiral out of control.

For more information contact:

Newcastle Municipality Chief Communication Officer

Mlungisi Khumalo

074 535 9794

ENDS
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Lo obebhala la wadizela imahhala nje

Mulume English🤣🤣🤣🤣

.

Thanx Mfethu

We need our Mayor to jave facebook and Advertizer columns where the commumity will engage with him. As for the march tomorrow I support it if it happens.

Please go and repair the ffg...leaking manhole osborne road....for 1 month

Namhlanje ulwesithathu kodwa udoti awuthathangwa so how we going to be calm

Paradise grounds...the outside is like a dump...long grass taller than a car and rubbish being dumped in the grass...Please go and cut the grass

Spelling errors 😔

👂👂👂

Potholes on almost every street in newcastle go and repair them

Mlume English....wuf wuf asambe spoti😃😃😃😃

Thamsanqa Magubane

Street lights not working jenkyn street paradise for 1 month

.

View more comments

His Worship, the Deputy Mayor is inviting all interested citizens of Newcastle to a clean-up campaign tomorrow morning. 
#keepingnewcastleclean.

Comment on Facebook

I hope you the unemployed volunteers who will show up. Clearly only the unemployed can come for this clean up.

Campaigns don't run for a year, they're for educational purposes..not the thing you're doing.. you are just taking people for the ride as you fly your Jeep n get away with it..

Ningilande ejakkals

Guys lets be far why kumele sisuke eloxion siyocleaner dolobha asihlangane senze ngasemakhaya

Ok tanks for updating but though sogibela ngani is there any transportation available?

Where about in town? I wanna come

Give people Jobs sun way too hot for volunteering participations

Singabakho moyor sobe sikhona

Is this cleanup only happening in town? How about the townships...seziphelile yini izimpukane eMadadeni?

Worship yan manje le 😏

Sobe sikhona meyor wethu

Sikhona hornarable deputy moyor I Newcastle ingeyethu

This is a joke

Sobe sikhona Honorable

Sibe singaqhashwa ngani ngoba sikhona sidinga umsebenzi

We cannot as a community volunteer everytime cause some of us hardly litter around but some think that the street is a dump site eventually Newcastle will be known as the dump site city for all we know is that the worker's should be reinstated regardless of money matter's nor economy poor performance

Yajabula bo! nifike nihlale nihlale ningasebenzi abese nizoxhaphaza thina ngo-keep newcastle clean guess ukuthi obani abawuholelayo loyo msebenzi

Where are the worker's

Any transport esuka emadadeni? We wish to help

Why should we clean if we will volunteer without pay but the people who are suppose to do it will get paid at the end for doing 'nothing'

View more comments

Bantu abasha! umkhandlu waseNyukhasela  uyanidinga.
N.B: ukubhalisa kuzovalwa mhlaziwu 24 kuyo lenyanga ka Masingana .
Closing date: 24 January 2020

Comment on Facebook

Intoni lena

Can't we have an online application as well ?

Kwenziwani la?

I need employment not elections.....

KASI

0607191967

Silindokuhle thembelihle nyembe from newcastle osizweni

Asboni thina baka freemode

KUYIWAPHI

Nakhu sisala bakwethu kubhaliselwa ini?

Manje muna 36 kuyaphezulu abadingakali bona akusenaqhaza abangalibamba ubandlululo lusagijima emthanjeni selisendlini emnyama manje selisukile kwabamhlophe

Ok

Siyabonga kakhulu My Leader sizobaletha abantu abasha bezobhalisa ngobuningi babo.Siyaneseka kakhulu

Niryt maninxusa intsha ngoba vele nithi above 35 years unemployed but ephalamende khona o 40years to 90 years washo u Luck Dube no truth in this world

Kubha liswaphi??

Free mode kubhaluswa ini manje

Ubusha ukhuluma from which age to which age and y?

Are we going to get paid if we win the elections?

Good idea mayor, saze safa ngapha i youth council abantu abanganawo ngisho u matric 😀😀😀

Syawudinga umsebenzi manje ngsacela ukubuza kuhlanganwa kuphi

Safa ukuhlala kuDatabase kwamunicipality awu 5yrs namanje ngikuyo yekelani

Syabonga

When my husband left me for another lady I was so hurt and I used to cry every day. Whenever I could miss him I could just close my bedroom and cry because I never wanted my kids to see me crying. It was tough times to endure the stress and at work, I could not perform well being a nurse I work with on many people but I could be moody and could even lose tempers for small things my colleagues complained and I signed many warnings before the matron. I tried so much to move on but it was hard I love my husband sometimes I could see him in my dreams wake up thinking he would come but nothing, I used to SMS him but no response calling him he never picked my calls and finally blocked all my numbers not even to support the kids. many times I tried to talk to his family and friends they tried their best but he had completely changed and he regarded everyone as a stranger who kept a deaf ear on everyone who tried to talk to him. I resorted to sangomas and spell casters but not even at one time did I see a change. I started drinking alcohol because I couldn't handle the stress but as you all know once you are drunk you are out of stress it could be worse once the alcohol is out. I can't forget the day I came back home and our firstborn asked me where is Daddy I miss him a lot why he is no longer coming home I never gave a right answer I went in the bedroom started crying at this time. I thought a lot of bad things but again because I loved my kids I knew I had to be strong because it was my role to play as a mother. I phoned one family friend she is such a darling to me and she gave me a number of Mama Lesedi +27671691668 she said she had helped her two years ago I had lost all my trust in everyone but she strengthened me and gave me the go-ahead to try Mama Lesedi +27671691668. I thought about it with all my heart and finally decided to contact Mama I made everything known to her and she said that we had a future with my husband and we are compatible but the lady had used something on my man which had diverted his feelings away from not only me but also from the whole family. I was so angry at this point and I asked how-how it was possible to get him back. mama assured me that I would get my happiness back in three days Before I began the prayer with Mama Lesedi +27671691668 and sent her my info with that of my husband I was given the instructions of the prayers we did together over the phone and after the fast day my husband texted me saying hi it was not a big message but I was so happy for that small massage I never replied though and after 48 hours of the prayer my husband came home I was not home by that time I was by neighbors I heard the car hooting and rushed to see who was it. He asked me to sit in the car we talked he was so romantic and he asked my forgiveness since then our lives have been progressing both in relationships and finances. I have written my story to tell everyone who may be in tears that I was like that before. If you can contact Mama Lesedi +27671691668 you will get help. Thank you, mama,

View more comments

Comment on Facebook

Can our Newcastle environmental health department visit the abattoir in industrial area. There is something that they are not doing right, the smell is killing us

Asncibikali noma linjani iZulu siyaya nange Wednesday sobe sikhona #Cleaningup# #Campain#

Ngicela ukubuza kwenzakalani emva kokuthi ideputy mayor indize ngemoto yashayisa indlu, icala laphelelaphi?

Kulele kunye lapha emphakathini wase Newcastle kube kbili ngabe kyavusana and abantu abanandaba namathuba omsebenzi banake nje ukukhucululwa kwencawo or ukuhlanzwa.

Siyabonga ukuzinikela kwabantu badele izimo zemvula, siyayidinga indawo ehlanzekile 👏👏👏

Kukeph la 🤔

Well done

As long our poor people continue to support this programme the Municipality will be reluctant to employ our people to clean the entire Newcastle like before.

And clean the drains especially by the school

Ukhuni luzala umlotha🤔

I hope they cut the grass aswell.how must you take your children to school if the grass is so long.by the time you come to school there clothes are dirty and wet.

View more comments

Interested members of the public are invited to a clean-up campaign tomorrow morning.

Comment on Facebook

Ama rates azoyehla?

Thanks sizobe sikhona ngoba siyayithanda I Newcastle ihlanzekile

KDW NJ UM SENGFUND AMA COMMENTS KHON ABANGATHAND UMA KUKHULUMYW IQINIS VEL TRUTH HURTS

Power to the spirit of working for our town

Fill those posts... So Newcastle will stay clean. After all.. We pay☝️☝️☝️

Sobesikhona

What happened to the budget allocated for cleaning, if we're still asked clean the town ourselves

Siyeza thina esithanda idolobha lethu

Sobe sikhona

Cishe kuthi akube day light robbery kusa ponzi scheme loku kwama rates

Khosi uboza e town Hall uzobuza lokho kusasa ngicabanga impendulo zoyithola Kahle futh bese uyamubona nalomuntu othi awumaz kahle

Usho entshweni yithi labo isingisi siyahlupha kwabazitshela ukuthi bayazi icacile into ebhalwe la

Kyaholwa yini?????

Ikuphi I Newcastle town hall

Njengoba kushiwo nje interested members.. soqhamuka sizolekelela.

When are they cleaning the locations?

Akusiye lomuntu owafaka imoto emzini wabantu,phela angmazikahle

YITHI LABO SOBESIKHONA

Fill the vacancies please

Sobe sikhona deputy moyor nakanjani

Bring back workers or hire the new ones

Akeniyocleana kwamathukuza lapho naxosha khona uProtus nilungise Bo safa kuncola

Yaphelelaphi indaba ka deputy🤔

Community can help for a discount on their rates accounts... Shouldn't do it for free as they r paying rates which should Cover all this anyway!! If the municipality could do proper and honest financial management then supervise their staff properly on the job.. The town would be clean again

View more comments

Comment on Facebook

Umhlola lo! Siyaxhashazwa nje lana, aphi amathuba omsebenzi kubantu uma usodolobha esethutha udoti.

Abantu bakithi amanuku sesikhuluma iqiniso, balahla phansi and they are not children! Uptown its not this dirty.

Ohee ☺️

Anime kancane u Afzul akaze aqhube mkhankaso kodwa our town was cleanest town aniboni yini kuthi inkinga ikuphi?

Junda

Isandla sidlula ikhanda babusodolobha

Kodwa ke vele nguye ozohola nalabaqambi manga abathi bangamavolontiya , becuthile ama parcels

Wafa uku cleaner lomtwana😅😂

Nkosi yami

Yekani phela ukulahla udoti phansi kuzoba u game over

Sodolobha

Awoke ujikele nangapha emalokshini webhut wabantu.

Umdlalo lo

View more comments

Techno Hub

KZN Techno Hubs : Driving Science, Technology & Innovation.

Customer Care

We value our customers, therefore always achieving satisfaction.

Report Fraud

We have adopted a proactive stance in the prevention of corruption.

Events

Get all the latest events that’s happening in and around Newcastle.

Business Listing

List your business on our Business Listing section and get known.

Stay Informed

Subscribe to our newsletter today and stay up to date with all the latest news in and around Newcastle KZN.
Fill in your email address below and click on the Subscribe button.