Imbizo Yamavulandlela

IMBIZO YAMAVULANDLELA

Undunankulu wakwaZulu-Natal u- Willis Mchunu,umema umphakathi embizweni yamaVulandlela, ezodingida ngokuvuselela Ubuntu esizweni.

Kuzocotshelelwana ngolwazi, izifungo zamaVulandlela, inhlonipho, indlela yokuphila ezimweni ezinzima, intshisekelo yesizwe, iziyalo Kanye nokuqiniswa kwamasiko.

Imininingwane ihlelwe kanje:
23 September 2017
09h00
Amajuba College – Madadeni section 2

Ezokuthutha umphakathi zihleliwe, xhumana neKhansela lendawo. Kucelwa umphakathi ungagqoki izikibha noma imfaniswano yamaqembu ezepolitiki.

Izikhali azivumelekile kanti nezokuphepha zihleliwe

SIGUBHA INYANGA YAMASIKO KANYE NEZOKUVAKASHA
“Through unity in action we can move KZN to a prosperous future”