Budget Speech and State of the Town Address for 2016/17

budget-speech-newcastle-page

The Newcastle Mayor Cllr AF Rahman will deliver his budget speech and state of the town address for the financial year of 2016/17. The public is invited to attend the speech.

Budget speech & state of the town address
His worship the Mayor of Newcastle, Cllr. A.F. Rehman, will be presenting his budget speech and State of the Town address in respect of the 2016/17 financial year.

Date : 14 March 2016
Time : 18:00
Venue : Newcastle Farmers Hall

The public is invited to attend this event and must be seated by 17:30.

isabelo zimali nenkulumo yedolobha
Umhlonishwa umeya womkhandlu wase Newcastle, ukhansela u A.F. Rehman uzokwethulela umkhandlu kanye nomphakathi isabelo zimali nenkulumo yedolobha yonyaka 2016/17.

Usuku : NgoMsombuluko
Mhlaka : 14 Kundasa 2016
Isikhathi: 18:00
Indawo : Newcastle Farmers Hall

Umphakathi wonke uyamenywa, uyacelwa ukuthi maligamanxa ihora lesihlanu ube usuhleli.

Begroting en stand van die dorpsrede
Die agbare burgemeester van Newcastle Munisipaliteit, Raadslid A.F. Rehman, sal sy begrotingsrede ten opsigte van die 2016/17 finasiële jaar lewer.

Datum : 14 Maart 2016
Tyd : 18:00
Plek : Newcastle Skousaal

Die publiek word uitgenooi om die geleentheid by te woon en sitplekke in te neem teen 17:30.