Home | Main | NOTICE : Municipality Offices Closing Dates.

NOTICE : Municipality Offices Closing Dates.

closing-80

NOTICE
Please note that the Municipal Offices will be closed from 28 December 2016 up to and including 3 January 2017, including the Rates hall. Opening and closing of accounts must be done before the closing date.

KENNISGEWING
Neem asseblief kennis dat die Newcastle Munisipaliteit se kantore gesluit sal wees vanaf 28 Desember 2016 tot en met 3 Januarie 2017, neem ook kennis dat die Belasting Saal ook gesluit sal wees. Die oop maak van nuwe rekeninge en sluit van rekeninge moet voor of op die sluitingsdatum plaasvind.

ISAZISO
Siyanazisa ukuthi amahovisi kamasipala Kanye nehovisi okukhokhwa kuwo imalo yentela no gesi  ayobe evaliwe   kusukela ngomhlaka 28 Disemba 2016 kuze kube mhlaka 3 Januwari 2017.  Bonke abafisa ukuvula noma ukuvala ama akhawunti kumele bakwenze singakavali.

B E Mswane – Municipal Manager
Newcastle Municipality

19,128 total views, 13 views today

Facebook Comments

Check Also

Uniform beneficiaries of Sekusile High school with Mayor Nkosi

Mayoral School uniform distribution

Today, 17 February 2017. The Mayor of Newcastle Cllr E.M Nkosi started off his day …

Bursary Awarding Ceremony – All Media Invitation

To : All Media From : The Office of the Mayor (Newcastle Local Municipality) Re. …